emoties_2_400

Emoties bij honden,

de basis van de band tussen mens en dier

Het is recent vast komen te staan dat ook dieren net als mensen emoties en een persoonlijkheid hebben. Om een goede band met het huisdier te ontwikkelen moet de persoonlijkheid klikken met die van de baas en moet de baas ook aandacht hebben voor het emotionele leven van het huisdier. Het boek geeft ook inzicht in wat voor persoonlijkheid een hond moet hebben om een goede wedstrijdhond te worden. Bij een goede band tussen dier en baas worden zowel bij het dier als bij de baas hormonen vrijgemaakt waardoor
mens en dier zich geestelijk en lichamelijk beter gaan voelen. Dit heeft een duidelijke biologische basis. Sommige psychiaters trekken deze hormonale basis van gevoel van welzijn bij contact met huisdieren door naar de enorme toename in emotionele ziekten zoals ADHD en autisme. Deze psychiaters geloven dat de nog steeds toenemende verstedelijking en het daardoor afgenomen contact tussen (huis)dieren en kinderen de toename van gedrags- en emotionele problemen in de hand werkt. Hoe dit allemaal zit leest u in dit  boek. Prijs 17,95 euro.

Het boek is toegankelijk voor iedere huisdierbezitter en is aan te bevelen als u wilt begrijpen wat er in een hondenhoofd omgaat.                                                                                                                             bestellen